Autoriseret erhvervspsykolog og klinisk psykolog

Jette Anine Christensen

Intro

Jeg tilbyder psykologsamtaler som kan støtte, inspirere og udvikle til selv at skabe de forandringer, som fører til større livsudfoldelse og glæde.

Livet byder på mange både spændende og krævende udfordringer. Nogle gange kan vi føle at læsset vælter, at det hele er uoverskueligt, at vi er gået i stå, at vi ikke kan finde den rette vej eller at mønstrene gentager sig.

Ønsket om hjælp kan være udløst af nye udfordringer, ønsket om udvikling, længere tids pres og belastninger eller konflikter – privat eller professionelt. Andre gange kan ønsket om hjælp komme fra en følelse af tomhed, utilfredshed, ulykkelighed, utilstrækkelighed eller at få sig begrænset.

Her kan jeg hjælpe som psykolog.

Min specialer ligger inden for det erhvervspsykologiske og personlighedspsykologiske felt. Mit fokus er at hjælpe mennesker med at leve et meningsfyldt og tilfredsstillende liv – både professionelt og privat. Jeg tilbyder samtaler og forløb individuelt, til par og til grupper. Samtalerne kan foregå i min praksis eller på arbejdspladser efter aftale.

Anbefalinger fra andre kan læses længere ned.

Mine specialer:

Stress

Mange års erfaring i behandling af arbejdsrelateret stress, belastningsreaktioner på stressende livsomstændigheder eller en kombination af stress på arbejde og privat. Der tilbydes både individuel behandling og parterapi.

I samtalerne vil der være fokus på at afdække din/jeres situation, vurdering af stress niveau, her-og-nu strategier, regulering af nervesystemet, rådgivning i forhold til den aktuelle situation, støtte fra nære relationer og metoder til, hvordan der kan justeres og arbejdes henimod en bedre balance.

Konflikter

På arbejdspladsen eller i privatlivet kan være yderst belastende, sætte dybe spor i os og gøre os reaktive, sorgfyldte, angste eller passive. Få individuel hjælp til at forstå, bearbejde og håndtere den konflikt, du har været i eller stadig er i, hvad den gør ved dig, hvad den udløser, hvorfor du reagerer, som du gør og hvad du kan gøre, for at håndtere den og mindske følgevirkninger.

Parterapi

Parterapi kan hjælpe jer med at forstå hinanden bedre, kommunikere og løse konflikter bedre. I kan komme forebyggende, ved svære livssituationer eller hvis I er kommet i krise og forholdet er truet. Jeg er uddannet og trænet i parterapi ved Center for Familieudvikling og specialist i parterapi, Jette Simon.

Kriser og traumer

Krisepsykologisk støtte i den tidlige fase og terapi til bearbejdning, heling og nyorientering efter voldsom hændelse eller pludselige omvæltninger og ændrede livsvilkår som f.eks. dødsfald, sygdom, skilsmisse, brudt parforhold, brudt venskab, mobning/chikane, traumer tidligere i livet eller nuværende livskrise.

Mobning og chikane

Bearbejdning efter mobning eller chikane privat eller på arbejde. Nuværende eller tidligere mobning i barndommen, ungdommen eller voksenlivet kan være traumatisk. Mange oplever langvarig smerte og både fysiske og psykiske symptomer, som bl.a. kan medføre stress, angst og depression.

Depression

Terapi og støttende samtaler med rådgivning og vejledning på din aktuelle situation og dine symptomer. Der gives strategier og redskaber til at mindske symptomer og den onde spiral, som følger med tristhed, manglende energi, negative tanker, ubehagelige fysiske symptomer, angst, skyldfølelse, søvnproblemer og social isolation. I samtalerne arbejdes der også med de udløsende og de bagvedliggende faktorer samt konkrete metoder til at øge din egen mulighed for at agere.

Selvværd

Et terapeutisk forløb kan sætte fokus på dine mønstre og hvordan du styrker dit selvværd fremover. Problemer med selvværdet kan føre mange andre problemer med sig. Et lavt selvværd har ofte rod i barndommen og måden, vi blev mødt på af omsorgspersoner og andre vigtige personer i vores liv.

Traumatiske hændelser med bl.a. mobning, tidlige tab, sygdom i familien, psykisk eller fysisk vold eller et for stort præstationspres fra forældre, skole eller sportsklub, har også afgørende betydning for vores opfattelse af eget værd.

Personlig udvikling

Hjælp til større indsigt i dine psykologiske mønstre, hvad der spænder ben for dig, hvordan du løsner op og får større adgang til dine ressourcer og det liv, du længes efter at leve. At være ramt af stress og i krise kan påkalde behovet for personlig udvikling og være vejen til at skabe vedvarende ændringer i dit liv. Du kan vælge et personlig udviklingsforløb efter stressbehandling eller at arbejde med personlig udvikling, som en del af behandlingen.

Coaching

Samtaler som inspirerer dig til at reflektere på nye måder over dine erfaringer, blive klogere på din private eller professionelle situation og hvordan du kan udvikle din personlige handlekapacitet.

Coaching giver nye perspektiver på din situation, et bestemt tema eller en fastlåst situation og kaster lys på dine uudnyttede ressourcer, dine potentialer, ønsker og behov.

Ledersparring

Coaching på din rolle som leder, dine udfordringer og potentialer, det personlige lederskab, nye perspektiver og udvidede handlemuligheder på din specifikke situation som leder.

Rollen som leder kan være presset og føles ensomt. Sparring modvirker stress og udbrændthed. Jeg coacher ledere, medarbejdere og teams på alle niveauer.

Supervision til professionelle

Supervision er en vigtig del af et sundt og udviklende arbejdsmiljø. Jeg tilbyder supervision til alle fagpersoner inden for det socialfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige område. Individuelt eller i grupper.

Supervision til psykologer med henblik på autorisation: Kontakt mig for et forløb tilpasset din situation.

 

Hvordan jeg arbejder

Du kan komme præcis, som du er, og vil blive mødt med åbenhed, uden fordomme og forudindtagede meninger og forventninger. Jeg sætter rammen i et fortroligt rum, hvor vi kan tale om netop det, som giver mening for dig.

Jeg arbejder med det hele menneske og min metode er eklektisk. Dvs. at jeg har fokus på hele dig og trækker på en række psykologiske metoder, som jeg efter mange års erfaring, er trænet i at tilpasse til netop din situation og dine ønsker om forandring. Jeg er særlig inspireret af systemisk, kognitiv, eksistentialistisk og emotionsfokuseret metode.

Min tilgang er nede på jorden, ærlig og praktisk, tilsat en god dosis livserfaring og humor.

Jeg er trænet i at skabe overblik, sætte fokus på de vigtigste psykologiske temaer og igangsætte udvikling. Mine metoder er forankret i en solid teoretisk og praktisk psykologfaglighed med åbenhed overfor dine forforståelser, livssyn, værdier og livserfaring. Måske har du viden og erfaringer fra tidligere behandlingsforløb, kurser eller bøger, som er vigtige at inddrage. Det kan være såvel traditionel medicinsk eller diagnostisk forståelse, såvel som holistisk, alternativ eller spirituel forståelse af sammenhæng mellem krop og psyke.

 

Hvem jeg er

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet og efterfølgende autoriseret psykolog i 2013.

Klinisk psykolog og erhvervspsykolog i Innervention og ejer af Novum erhvervspsykologi. Tidligere har jeg arbejdet som klinisk psykolog, organisationspsykolog, leder og konsulent i det offentlige og private.

Mit professionelle liv har altid være drevet af nysgerrigheden på menneskers adfærd, udvikling og sociale samspil. Jeg blev først uddannet pædagog og arbejdede i en årrække som socialpædagog. Senere uddannede jeg mig til psykolog og tog videreuddannelse i bl.a. krisepsykologi, coaching, ledelse og parterapi.

Mange års professionelt liv har givet et indgående kendskab til menneskers psykologiske udvikling fra barndommen til voksenlivet. De mange udfordringer, vi kan møde i livet – privat og professionelt – og hvordan professionelle samtaler kan styrke, udvikle og transformere.

Jeg har en stor passion for mit arbejde som psykolog, uddanner mig løbende, får supervision og holder mig hele tiden opdateret om nye teorier og metoder samt hvordan det samfundsmæssige perspektiv spiller ind på menneskers livssituation.

 

Anbefalinger

”Jette formår at balancere det at være klinisk psykolog og erhvervscoach til perfektion. Jeg er dybt imponeret over, hvordan hun kan skifte mellem de to roller – tale om følelser og gå dybt når det er nødvendigt og overføre analysen fra samtalen til klare konstruktive action-points og måder, hvorpå klienten selv kan arbejde videre med sig selv efter endt samtale. Stor anbefaling herfra”.  Anne – 31 år – Senior Associate

”Som mangeårig chef var jeg efter fyring begyndt at mangle den selvtillid og selvsikkerhed, jeg altid har haft. Gennem samtaler og opgaver gik Jette til mig på en forstående og udfordrende måde. Det var dejligt, at der blev stillet konkrete og dybdegående spørgsmål, som fik mig ud af komfort zonen og gik dybere end andre hjælpsomme mennesker udfordrer mig på. Det har bragt mig mange skridt fremad. Jette er fagligt dygtig, stiller mange spørgsmål og er en glad og smilende person. Den kombination var lige det, jeg havde brug for, for at få selvtilliden tilbage. Jeg er kommet styrket ud af forløbet”.  Claus – 59 år – HR-chef

”Jeg kan anbefale Jette, da jeg gennem mit forløb, selv har formået at tage initiativ til store livsændrende skridt, som jeg ikke selv var klar over havde betydning for mit velvære. Derudover har jeg lært at lytte til mig selv og mærke mine behov. Det har gjort min tilværelse bedre og øget min livskvalitet. Jeg har følt mig set, forstået og lyttet til på en helt særlig måde, da der blev skabt et rum, hvor ingen følelser var forkerte”. Kvinde – 26 år – Jurist

”Jette skabte gode trygge rammer om en god og veltilrettelagt behandling som med tiden viste sig ganske empatisk og effektiv. I dag, er det svært at forstå jeg var så syg med stress for blot 4-5 måneder siden. Jette var god til at læse mig og dosere den rette og rigtige refleksion på det rette tidspunkt”.  Allan – 47 år – Arkitekt

”Et super godt forløb hos Jette, som havde en stor forståelse for min situation, enormt lyttende og aktiv i samtalerne. Jette hjalp mig til selv at finde svarene hos mig selv. Jeg fik en større forståelse for mig selv og hvordan jeg var havnet lige præcis hvor jeg var. Jeg har også efter forløbet var slut brugt de værktøjer som Jette gav mig løbende”. Kvinde – 45 år – Fagkoordinator

Booking