Psykolog

Seneste indhold fra June

CAND. PSYCH. & PARTERAPEUT

June Overhau Andersen

Som psykolog arbejder jeg eklektisk, hvilket betyder at jeg vælger de terapeutiske metoder ud fra din unikke problemstilling og dine behov.

Mit terapeutiske arbejde er primært funderet i narrativ terapi, systemisk terapi, emotionsfokuseret terapi samt 3. bølge kognitiv terapi, herunder ACT, metakognitiv terapi og compassionfokuseret terapi. Disse metoder kan du læse nærmere om på undersiden ’Metode’.

Herved kan jeg tilbyde en terapi der er skræddersyet til dig og din situation som helhed.

Jeg tilbyder både individuel terapi, parterapi og pårørendesamtaler. Samtalerne tilbydes både online og ved fremmøde.

Jeg arbejder især med:

 • Sorg
 • Pårørende til alvorligt syge
 • Parterapi
 • Hjernerystelse/postcommotionelt syndrom
 • Pårørende til person med misbrug
 • Misbrug (stofmisbrug, alkoholmisbrug, ludomani)
 • Fertilitetsbehandling
 • Abort/missed abortion/spontan abort
 • Familierådgivning til småbørnsfamilier
 • Eksistentielle kriser
 • Selvværd
 • Stress
 • Arbejdsmæssige udfordringer
 • Relationelle udfordringer

Det vigtigste element i terapien er en god kemi imellem dig som klient og mig som psykolog. Derfor er det vigtigt for mig at skabe et trygt og ligeværdigt rum, hvor du føler dig mødt.

De fleste der søger psykolog, står i en livssituation, der er svær at håndtere. Derfor vil vi i terapien arbejde på, hvordan du bedst muligt kan håndtere de omstændigheder du står i.

Vores første samtale vil primært blive brugt på at kortlægge din situation, dine relationer, følelser, adfærd og tanker.

I terapien vil vi blandt andet arbejde ud fra dine værdier, ressourcer og udfordringer.

Læs nærmere om mine specialer herunder:  

Sorg

Et liv med kærlighed vil også være et liv med sorg. På den måde vil sorg altid være en del af livet, da vi før eller senere vil miste mennesker vi holder af.

Selvom at sorg er en del af menneskets liv, så kan sorg føles umenneskeligt smertefuldt.

Derudover kan omstændigheder som relation, alder, sygdom og ulykke have stor indflydelse på oplevelsen af sorgen.

Sorg er desværre ikke noget der kan behandles væk. Sorgen vil følge dig i livet, og derfor er det så vigtigt at lære at bære sorgens smerte, så det bliver muligt at leve, på trods af at det gør ondt.

I terapien vil vi skabe et rum til sorgen og alle de tanker og refleksioner der følger med. Vi vil undersøge, hvordan du kan have den du har mistet med dig videre i livet, og vi vil arbejde på, hvordan du igennem egne ressourcer kan være i stand til at leve med sorgen.

Udover at sorgen altid vil fylde i dine tanker, så vil sorgen ofte også have en betydning for livet omkring dig, såsom dine nærmeste relationer, arbejdsliv, uddannelse eller andet. I terapien vil vi i fællesskab arbejde med hvad der giver mening for dig, og hvordan du kan navigere i det liv, der fortsætter efter du har mistet.

“Det ville ikke hjælpe den sørgende, hvis smerten over at miste en eller noget elsket kunne fjernes. Det ville være, som om den elskede ikke havde eksisteret, og hvilken værdi ville vi da tillægge kærligeden…og livet?” -seniorforsker i sorg Mai-Britt Guldin.

Pårørende til personer med alvorlig sygdom

Når ens nærmeste bliver alvorligt syg, sker der en voldsom ændring i ens eget liv. Der skal pludseligt tages højde for helt andre ting i livet, og ens omdrejningspunkt kan meget pludseligt ændres fra at være et liv uden de store (alvorlige) bekymringer til at handle om lægeaftaler, behandlinger, pleje og ikke mindst frygten for at miste.

Selvsagt vil sådan en omvæltning ofte have store konsekvenser i den pårørendes liv, såsom:

 • manglende overskud
 • søvnvanskeligheder
 • ensomhed
 • tab af kontrol
 • usikkerhed
 • familie konflikter
 • bekymring for fremtiden
 • fysiske symptomer såsom hovedpine og manglende appetit

Alligevel ender mange pårørende med at skubbe deres egne følelser i baggrunden.

Men som pårørende er man også sårbar, og som pårørende kan du have mange følelser og oplevelser, som er vigtige at få bearbejdet løbende.

Derudover er det værd at huske, at for at kunne være der for sin nærmeste, er det også vigtigt at være der for en selv.

I terapien vil vi i fællesskab afdække din situation, hvordan du har det, hvordan du ønsker at være der for din nærmeste, samt hvordan du samtidigt kan være der for dig selv.

Parterapi

I parterapien undersøger vi hvilke mønstre der er på spil i jeres parforhold, samt hvordan de kan være medvirkende til at skabe afstand imellem jer. Vi arbejder på at gøre jer mere bevidste omkring egne og hinandens følelser, samt hvordan disse afspejles i jeres adfærd.

Parterapi kan være gavnligt i alle henseende – lige fra små hverdagskonflikter til større kriser. Bedre sent end aldrig.

I forbindelse med parterapi oplever mange at parterapien ikke kun er en fordel for parforholdet, men også i alle andre relationer. At blive klogere på sig selv, sin kommunikation og adfærdsmønstre vil ofte have en positiv indvirkning på din måde at respondere på i forhold til dine børn, familie, venner og kollegaer.
I parterapien arbejder jeg ud fra Emotionsfokuseret parterapi, som jeg er  uddannet og trænet i ved Jette Simon. specialist i parterapi.


Hjernerystelse/Postcommotionelt syndrom

Længerevarende hjernerystelse har stor indvirkning på livet. Pludseligt kan du ikke holde til ligeså meget som du plejede, og hele din levemåde skal måske op til revurdering.

Dette kan selvsagt have stor indflydelse på dine tankemønstre og relationer, og mange vil opleve det som at hele deres identitetsfølelse bliver udfordret.

I terapien vil vi arbejde på hvordan du bedst muligt kan forvalte din energi til det der er meningsfuldt for dig.

Vi vil arbejde på bearbejdning, prioritering og synliggørelse af det vigtige i dit liv.

Vi vil finde frem til hvordan du kan udvise omsorg for dig selv, og hvordan du bedst kan finde ro i dine smerter og nervesystem.

Hvis det er relevant for din situation, vil vi skabe overblik over din arbejdssituation/studieliv, eventuelle behandlinger/undersøgelser samt dine relationer.

Forløbet vil dermed se på hele din situation, indre som ydre, og arbejde på at skabe de bedste rammer til at du kan finde ro, glæde og mening i dit liv, på trods af begrænsninger fra din hjernerystelse.

Pårørende til person med misbrug (alkohol, ludomani, stoffer)

Der findes flere gode tilbud på behandling og terapi til personer med misbrug, men det kan være begrænset hvor mange tilbud, der findes til de pårørende.

At være pårørende til en person med misbrug kan være en stor udfordring, og misbruget vil selvsagt også fylde meget i den pårørendes liv og tanker.

I terapien vil vi bl.a. arbejde med selvomsorg samt håndtering af de udfordringer du står med.

Fertilitetsbehandling

Ufrivillig barnløshed kan være en stor udfordring for de fleste. Når ønsket om at få børn og stifte familie sammen ikke lykkes, er det naturligt at blive meget påvirket følelsesmæssigt. Samtidigt kan de følelsesmæssige reaktioner, hormonbehandlinger, behandlingsaftaler sætte parforholdet på en prøve.

På den måde kan det føles som om at I hver især står alene i en sårbar situation, som I ellers deler.

Et nyere studie fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital viser, at psykologisk behandling sideløbende med fertilitetsbehandling kan hjælpe parret til at håndtere stress, depression og angst.

Derudover tydede det på at den psykologiske behandling forbedrede chancen for at blive gravid.

I terapien vil vi bearbejde eventuelle nedture der kan være forbundet med fertilitetsbehandlingen, samt fokusere på hvordan I bedst muligt kan passe på jer selv og hinanden.

Der er både mulighed for individuelle samtaler samt parterapi.

Familierådgivning til småbørnsfamilier

Oplever I at I er kørt fast i nogle mønstre, som I ikke føler er optimale for jeres trivsel som familie. Det kan være at I har:

 • et højt konfliktniveau
 • uenigheder omkring børneopdragelse
 • at I er kørt fast i et samspil, der ikke er hensigtsmæssigt for jer som familie.

 

Det kan være en fordel af opsøge hjælp i et terapeutisk rum, hvor nye øjne kan se på hvilke muligheder og ressourcer I som familie kan arbejde med, for at opnå et forbedret familieliv. Samtalerne vil i første omgang være uden børn, og derfra kan vi se om det vil være meningsfuldt at børnene også medvirker.

Hvem er jeg?

Jeg er 35 år og bor sammen med min kæreste og vores to børn.

Udover min uddannelse som psykolog har jeg også en uddannelse som professionsbachelor i ernæring og sundhed.

Ved siden af min samtaleerfaring indenfor ovenstående områder, har jeg undervisningserfaring indenfor sundhed og psykologi, hvor jeg blandt andet har undervist på University College Syd og Ungdomsskoler. Jeg har erfaring med forskning i psykiske lidelser fra psykiatrien. Herudover har jeg arbejdet med erhvervspsykologi i større virksomheder, hvor jeg har været med til at undersøge og arbejde med trivslen mellem medarbejdere og ledere.

Jeg er efteruddannet indenfor Emotionsfokuseret parterapi, narrativ terapi, systemisk terapi, ACT samt sorg og pårørende.
Jeg holder af at holde mig opdateret på faglig og personlig viden, og jeg sørger løbende for at at blive klogere på de områder, jeg arbejder med, igennem kurser samt supervision.

Både privat og fagligt tror jeg på vigtigheden af at leve i overensstemmelse med egne værdier. Men jeg tror også på at det kræver en vis mængde arbejde at forblive bevidst om hvad de værdier er samt at leve herefter.

Seneste indhold fra June