Psykolog

Seneste indhold fra June

CAND. PSYCH. & PARTERAPEUT

June Overhau Andersen

Som psykolog tilbyder jeg en terapi der er skræddersyet til dig og din situation som helhed. Dette gør jeg ved at vælge terapeutiske metoder ud fra din unikke problemstilling og dine behov.

Jeg tilbyder både individuel terapi, parterapi og pårørendesamtaler. Samtalerne tilbydes både online og ved fremmøde.

Jeg arbejder især med:

 • Sorg
 • Pårørende til alvorligt syge
 • Parterapi
 • Angst
 • Stress
 • Hjernerystelse/postcommotionelt syndrom
 • Pårørende til person med misbrug (alkohol, ludomani, stoffer)
 • Misbrug (alkohol, ludomani, stoffer)
 • Fertilitetsbehandling
 • Abort/missed abortion/spontan abort
 • Familierådgivning til småbørnsfamilier
 • Arbejdsmæssige udfordringer
 • Relationelle udfordringer

Hvordan arbejder jeg?

Det vigtigste element i terapien er en god kemi imellem dig som klient og mig som psykolog. Derfor er det vigtigt for mig først at fremmest at skabe et trygt og ligeværdigt rum, hvor du føler dig mødt.

Ved første samtale danner vi i fællesskab et overblik over hvem du er og hvad du har med dig fra dine oplevelser igennem livet. Vi klarlægger hvad du ønsker at få ud af terapien, således at jeg bedst muligt kan tilrettelægge et terapiforløb til dig.

Hos mig tager terapien udgangspunkt i det enkelte individ som helhed, og jeg arbejder derfor det man kalder eklektisk. Det betyder at jeg løbende vil arbejde ud fra forskellige terapeutiske metoder, alt efter hvad der giver bedst mening i forhold til dig og din problemstilling. De metoder jeg primært arbejder ud fra er narrativ terapi, systemisk terapi, emotionsfokuseret terapi (EFT), Acceptance and commitment therapy (ACT), Kognitiv adfærdsterapi, Metakognitiv terapi og Compassion Fokuseret terapi. I terapien vil vi blandt andet arbejde ud fra dine værdier, ressourcer og udfordringer.

Under forløbet vil du opleve at jeg indimellem giver dig nogle små opgaver, som du skal arbejde med derhjemme. Det kan være alt fra noget du skal holde i tankerne, til noget du skal gøre for dig selv eller andre. Det afhænger af hvilken problemstilling vi arbejder med og hvem du er som person.

Læs nærmere om mine specialer herunder:  

Sorg

Sorg kan desværre ikke behandles væk. Du vil have sorgen med dig i livet. Derfor er det så vigtigt at finde ud af, hvordan du kan bære den smerte, der ofte følger med sorgen, sådan så du kan leve et meningsfuldt liv, på trods af at det gør ondt.
I terapien er der plads til sorgen og alle de tanker der følger med. Sammen vil vi undersøge, hvordan den du har mistet kan være med dig igennem livet, og vi vil arbejde på hvordan du kan leve med sorgen.

Pårørende til personer med alvorlig sygdom

Når ens nærmeste bliver alvorligt syg, sker der en voldsom ændring i ens eget liv. Ens liv bliver fyldt med bekymringer og frygten for at miste. Derudover opstår der ofte også en masse praktiske gøremål, som skal presses ind i en, måske allerede presset, hverdag.

Selvsagt vil sådan en omvæltning ofte have store konsekvenser i den pårørendes liv. I terapien vil vi i fællesskab afdække din situation, hvordan du har det, hvordan du ønsker at være der for din nærmeste, samt hvordan du samtidigt kan være der for dig selv.

Parterapi

I parterapien undersøger vi hvilke mønstre der er på spil i jeres parforhold, samt hvordan de kan være medvirkende til at skabe afstand imellem jer. Vi arbejder på at gøre jer mere bevidste omkring egne og hinandens følelser, samt hvordan disse afspejles i jeres adfærd. Herigennem arbejder vi på hvordan I kan genfinde hinanden i parforholdet. Læs mere under specialet “parterapi”

I parterapien arbejder jeg ud fra Emotionsfokuseret parterapi, som jeg er  uddannet og trænet i ved Jette Simon. specialist i parterapi.


Hjernerystelse/Postcommotionelt syndrom

Længerevarende hjernerystelse har stor indvirkning på livet. Pludseligt kan du ikke holde til ligeså meget som du plejede, og hele din levemåde skal måske op til revurdering. Dette kan selvsagt skabe udfordringer hos dig, i dine relationer og i dit arbejdsliv/studieliv.

I terapien vil vi arbejde på hvordan du bedst muligt kan forvalte din energi til det der er meningsfuldt for dig.

Pårørende til person med misbrug (alkohol, ludomani, stoffer)

Et liv som pårørende til en person med misbrug er udfordrende, da misbruget vil fylde meget i jeres begges liv. I terapien vil vi bl.a. arbejde med selvomsorg samt håndtering af de udfordringer du står med.

Fertilitetsbehandling

Når ønsket om at få børn og stifte familie sammen ikke lykkes, er det naturligt at blive meget påvirket følelsesmæssigt. Samtidigt kan de følelsesmæssige reaktioner være udfordrende for parforholdet.

I terapien vil vi bearbejde de oplevelser og følelser i har i forbindelse med fertilitetsbehandlingen, samt fokusere på hvordan I bedst muligt kan passe på jer selv og hinanden.

Der er både mulighed for individuelle samtaler samt parterapi.

Familierådgivning til småbørnsfamilier

Mange småbørnsfamilier oplever at køre fast i nogle mønstre, som skaber højt konfliktniveu og manglende overskud i familien. I den forbindelse kan det være en fordel at søge hjælp i et terapeutisk rum, hvor nye øjne kan se på, hvordan I som familie kan etablere nogle nye mønstre, som kan skabe et forbedret familieliv.

Samtalerne vil i første omgang være uden børn, og derfra kan vi se om det vil være meningsfuldt at børnene også medvirker.

Hvem er jeg?

Jeg er 35 år og bor sammen med min kæreste og vores to børn.

Udover min uddannelse som psykolog har jeg også en uddannelse som professionsbachelor i ernæring og sundhed.

Ved siden af min samtaleerfaring indenfor ovenstående områder, har jeg flere års undervisningserfaring samt erfaring med forskning i psykiske lidelser fra psykiatrien. Herudover har jeg arbejdet med erhvervspsykologi i større virksomheder.

Jeg holder af at holde mig opdateret, og jeg sørger løbende for at at blive klogere på de områder, jeg arbejder med, igennem kurser samt supervision.

Både privat og fagligt tror jeg på vigtigheden af at leve i overensstemmelse med egne værdier. Men jeg tror også på at det kræver en vis mængde arbejde at forblive bevidst om hvad de værdier er samt at leve herefter.

Seneste indhold fra June