Seneste indhold fra Camilla

Hvad er medafhængighed?

Hvad er medafhængighed?   I dette indlæg vil du få svar på:   Hvad er medafhængighed? Er medafhængighed et “rigtigt” begreb? Hvordan ser medafhængighedsdynamikken typisk

Læs mere »

Autoriseret klinisk psykolog og parterapeut

Camilla Louise Westh

Varmt velkommen til.

I et individuelt forløb hos mig arbejder vi sammen for, at du skal opnå større selvforståelse og skabe handlekraft og positiv udvikling.

Jeg hjælper dig med at genfinde glæde, livslyst og mening i hverdagen.
Du får i samtalerne vigtige redskaber til at skabe nærende og udviklende relationer til andre betydningsfulde i dit liv – og ikke mindst en sund relation til dig selv.

I par- og familiesamtalerne hjælper jeg jer med at undersøge hvilke mønstre og dynamikker, som har taget jer væk fra hinanden og gjort jeres relation utryg.
Målet er, at I vil genfinde tryghed og nærhed, styrke jeres relation og gøre den endnu mere tryg.

Der tilbydes samtaler på Frederiksberg eller online.

Metoder, jeg anvender og er inspireret af, er emotionsfokuseret (par)terapi, narrativ terapi, kognitiv adfærdsterapi, mentaliseringsbaseret terapi og compassion-fokuseret terapi.

Specialer

Jeg er specialiseret i følgende områder:

 • Parterapi
 • Selvværd og relationen til dig selv
 • Livskriser
 • Voksne børn af alkoholikere/stofbrugere
 • Senfølger fra omsorgssvigt
 • Psykisk vold og komplicerede relationer
 • Behandling af angst til voksne
 • Familiedannelse

Parterapi

I parterapien vil I blive klogere på jer selv, hinanden og det uhensigtsmæssige mønster, som I kan fanges i. Det er det mønster, der kan skabe emotionel og fysisk afstand imellem jer, og som bidrager til at optrappe konflikter og lægge et slør over jeres kærlighed.

Formålet med parterapien er at skabe et stærkere bånd til hinanden og gøre jeres relation mere tryg. I vil styrke jeres parforhold ved at lære at kunne være bedre til stede i sårbare samtaler sammen. Det vil skabe mere samhørighed og og forstærke jeres kærlighed.

Jeg arbejder ud fra emotionsfokuseret parterapi (EFCT). EFCT er en veldokumenteret metode, som er forankret i praksis og forskning.

 

Relationen til dig selv
Hvordan har du det?

Vi bøvler alle indimellem med forholdet til os selv. Det er normalt, at det kan gå op og ned alt efter dagsform og din aktuelle livssituation. Men måske oplever du en gentagende utilfredshed eller nagende fornemmelse inden i, som du ønsker at udforske.

Måske er det en kropslig, diffus fornemmelse, du endnu ikke kan sætte ord på.

Det kan bl.a. handle om:

 • at selvværdet har fået et knæk
 • at du ønsker at lære at sætte sunde grænser
 • at udvikle nye sider hos dig
 • at finde mere glæde og mening i livet.

 

Jeg kan hjælpe dig til større selvforståelse, mere omsorg for dig selv og mod til at foretage de ændringer i dit liv, som du ønsker.

Du må gerne forvente mere af dit liv.

 

Livskriser og -overgange: Skilsmisse, stress, identitet

De større livskriser og overgange, som skilsmisse, stress, fyring, vores børn flytter hjemmefra mm., kan ændre vores relation til os selv og andre omkring os.

Vi opdager nye sider af os selv og får behov for at sige farvel til andre sider af os – og måske også relationer, som ikke gavner os længere.

Måske har du mistet overblikket i krisen og har brug for hjælp til at sortere i dens forskellige udfordringer. Måske har du behov for at finde en retning i større beslutninger, som kræver svære til- og fravalg.

Jeg kan hjælpe dig med at finde mening i krisen og nye handlemuligheder, samt at kunne drage omsorg for dig selv i den svære overgang.

Omsorgssvigt og voksne børn af alkoholikere/stofbrugere

Når et familiemedlem har et overforbrug eller misbrug af rusmidler, påvirker det hele familiedynamikken og bliver således et relationelt problem.

Hvis du er vokset op i en familie, hvor rusmidler fyldte på en problematisk måde, kan det være, at du genkender følgende:

Måske skulle du leve med at holde det hemmeligt for omverdenen. Du har været på vagt og opmærksom på, ikke at skabe mere dårlig stemning i hjemmet. Du har skullet tilsidesætte egne behov for dine forældre, haft antennerne ude i forhold til deres humør, ryddet op eller taget andet (over)ansvar – i en al for tidlig alder.

Det kan betyde, at du har skullet undertrykke dine egne følelser, behov og fornemmelser. Måske kan du i dag, som ung eller voksen, være i tvivl om, hvorvidt der overhovedet er/var et problem med rusmidler i din familie.

Det er meget almindeligt:

Det er helt normalt, at du som ung og voksen kan bakse med følgevirkninger som fx at have svært ved:

 • at stole på dine egne fornemmelser
 • at mærke dine følelser og regulere dem
 • at udtrykke og imødekomme dine behov og sætte sunde, naturlige grænser
 • at danne og vedligeholde sunde relationer
 • at føle dig ensom i dine relationer og blandt andre.

 

Skam kan komme til at fylde på en uhensigtsmæssig måde i dit liv, som udfordrer dit selvværd og selvbillede.

 

Der er heldigvis håb og du kan få det meget bedre med dig selv, og lære at danne og vedligeholde sunde og udviklende relationer til andre. 

Hvis du har en anden type svær familiebaggrund bag dig og kan genkende ovenstående mønstre og udfordringer, er du selvfølgelig også velkommen.

Mange af de nævnte udfordringer går på tværs i familier, hvor forskellige udfordringer har påvirket familiedynamikken uhensigtsmæssigt.

 

Angst hos voksne

Psykiatrifonden skønner, at op mod 400.000 danskere oplever angst, hvilket gør det til en af de mest udbredte lidelser i befolkningen.

Når du har angst opleves det enormt ubehageligt. Du skal vide, at det ikke er farligt, og at det kan gå over. Samtaleterapi er effektivt til at behandle let til moderat angst.

I et forløb hos mig hjælper jeg dig med at lære angsten at kende, og du får redskaber til at kunne håndtere den og forebygge nye tilfælde. Når du tør gå angsten i møde, vil den ofte have et budskab til dig og kan dermed blive en vigtig vejviser i dit liv. Jeg hjælper dig trygt igennem processen.

Familiedannelse og -rådgivning

Overgangen til forældreskabet er en omfattende, til tider kaotisk eller uoverskuelig livsovergang, som begynder allerede ved graviditeten.

Som nybagt forældrepar kan I opleve det overvældende at have skabt et nyt, vidunderligt liv, som ændrer hverdagen fra den ene dag til den anden.

 

Bekymringer og tvivl om tilgangen til barnet kan fylde og stå i vejen for familiens generelle trivsel.

Parforholdet er under forandring i overgangen fra kærester til forældre. Kommunikationen mellem jer vil ofte blive udfordret. I kan også udvikle nogle mønstre mellem jer, der går udover intimiteten, både følelsesmæssigt og fysisk.

Alt sammen er ganske normalt, og det handler om, i hvor høj grad og hvor længe det svære kommer til at fylde, fremfor det skønne ved at være blevet forældre sammen.

Nogle gange skal der kun mindre ændringer til for at genskabe glæde og mening i hverdagen, andre gange kræver det mere.

Lad os sammen finde ud af, hvad der vil få jer på rette spor igen, så I kan nyde jeres nye familieliv – og parforhold – endnu mere.

Baby er selvfølgelig velkommen, hvis I ikke kan finde pasning eller blot ikke er klar til at lade baby blive passet af andre.

Terapi og metode: Hvad kan du forvente, når du starter hos mig.

Målet med terapien er, at du vil kunne anvende værktøjer og indsigter fra terapien i din egen hverdag, og til at kunne støtte dig selv i fremtidig modvind.

I det terapeutiske rum værner jeg om, at du skal føle dig tryg og tilpas, samtidig med, at jeg vil udfordre dig på passende vis og i dit tempo.

Jeg gør mig umage med, at du skal føle dig set og hørt, og for at du får mest muligt udbytte af forløbet, er det vigtigt, at du fornemmer den rette kemi med mig.

Jeg har erfaring med forskellige terapeutiske metoder og arbejder eklektisk, dvs. at jeg – i samarbejde med dig – vil tilpasse metode og intervention løbende til din problematik og situation.

Fornemmer jeg, at en anden metode eller teknik vil være meningsfuld og skabe mere fremgang, vil jeg komme med forslag hertil.

 

CV og tidligere erfaringer

Som psykolog har jeg omfattende erfaring med terapi, supervision og undervisning, og mit faglige fundament spænder fra det udviklingspsykologiske, kliniske, organisationspsykologiske og pædagogisk-psykologiske område.

Inden jeg blev privatpraktiserende psykolog, har jeg bl.a. arbejdet med:

 

 • Børn og unge i mistrivsel på almen og specialområdet, PPR
 • Undervisning og supervision af fagpersonale i grundskolen og på ungdomsuddannelser
 • Rusmiddelbehandlingstilbud til unge og voksne, samt forløb til pårørende
 • Behandling af unge og voksne med spiseforstyrrelses- og selvskadeproblematikker, samt forløb til pårørende
 • Undervisning og psykoedukation af psykisk sårbare borgere
 • Undervisning i coaching og kommunikation i erhvervslivet
 • Undervisning i klinisk psykolog på psykologiuddannelsen på Københavns Universitet

 

Derudover har jeg en bachelor i erhvervskommunikation og -sprog fra Copenhagen Business School.

 

Supervision

Jeg tilbyder supervision til psykologer på vej mod autorisation, samt til fagprofessionelle, der arbejder inden for ovenstående områder. Kontakt mig for mere information.

 

Booking af samtaler

Du kan booke samtaler her på siden (se ’Book samtale’ lige under mit billede) eller nedenfor.

Ønsker du at vide mere om mig, er du naturligvis velkommen til at ringe eller sende mig en mail. Du vil modtage en bekræftelse på aftalen på mail, når du har booket.

Du kan læse mere om priser, regler for afbud og forsikring på siden ’Priser’.

Podcast:

Lyt med i “Indsigt med Cleoh – samtaler om psykologi”, hvor jeg taler med min psykologkollega Cleoh Dharma Søndergaard om senfølger efter misbrug og omsorgssvigt i familien. Vi drager paralleller til relationer, hvor der foregår psykisk vold og taler om veje til at genfinde kontakten til sig selv igen og få det bedre.
Klik her.

Lær mere om mig:

Læs mere om mig på psykologcamillawesth.dk.

Du er velkommen til at følge med på facebook: “Psykolog Camilla Westh”, eller instagram: @psykolog.camillawesth, hvor jeg løbende deler psykologisk viden og øvelser.


Jeg glæder mig til at møde dig!

De bedste hilsner, Camilla Westh

 

Booking