Innervention | Psykologhus

Din udvikling og rejse mod det sted, du ønsker at være, er det vigtigste for os hos Innervention. Vi stræber efter at give dig de redskaber, der skal til, så du på sigt bliver din egen terapeut.

Vi hjælper dig med:

Klinisk psykoterapi og behandling af psykiske lidelser, parterapi og erhvervspsykologi er det vi især arbejder med i Innervention. For overblikkets skyld har vi opdelt vores specialer, i ’Privat’ og ’Professionelt’.

De private og professionelle dele af vores liv udelukker ikke hinanden. Tvært imod er de gensidigt afhængige af hinanden. Vi er specialiserede i at forene de to verdener og alle psykologerne hos Innervention er trænet i både parterapi og erhvervspsykologi.

På den måde kan vi som psykologer også henvise gensidigt, så du som leder kan få coaching hos én og parterapi hos en anden – i et og samme hus.

Du kan også fortsætte hos din parterapeut alene, hvis du ønsker individuel terapi eller erhvervscoaching. Af etiske årsager og af respekt for din partner, er det vigtigt at vende med psykologen og din partner, om I i så fald kan gå tilbage til parterapi.

Foreningen af det professionelle og det private ser vi har en kæmpe betydning for den overordnede livskvalitet; til når du skal præstere, og når du skal være dig.

Øget selvværd er et meget almindeligt og påvist biprodukt ved at gå til terapi. Det udgør en såkaldt fælles faktor på tværs af metoder. Det vil sige, at selvom du går i behandling for angst, vil du også komme ud af behandlingen med øget selvværd.
Kompleksiteten i relationer, hvor der er psykisk vold, er vi særligt trænede i at forstå hos Innervention. Det gælder både i parforhold og på arbejdspladsen.
PTSD kalder man inden for psykologien en belastningsreaktion. Livskriser og almindelig stress udvikler sig over længere tid, mens PTSD kan opstå efter voldsomme oplevelser. Der kan være tale om krig, ulykker, at være vidne til en voldsom oplevelse eller vold. Situationer, hvor vi har været ramt af stærk frygt eller hjælpeløshed.
Angst er både en grundfølelse, men også en tilstand. Angst er en naturlig del af livet og menneskets psykologi.
Sex og kærlighed betyder meget for menneskets psykiske sundhed. Det er i intimitet og forbundethed med vores partner, at vi føler os mest lykkelige. Derfor er der også plads til at tale om samliv og sex i psykoterapien.
Alternative parforholdskonstellationer ved vi meget om I Innervention. Uanset hvilken konstellation I har valgt at leve i, har vi forståelse og professionel erfaring i forhold til komplekse dynamikker og bevidst arbejde med jalousi, selvværd og kommunikation.
Vores kærlighedsliv er en central del af vores liv som mennesker, når vi kigger på graden af lykke og tilfredshed generelt i livet. Omvendt, når vi i parforholdet oplever konflikter og langvarige udfordringer og misforståelser bliver vi drænede.
Utroskab handler ikke kun om agten eller svigtet i sig selv. Det handler mindst lige så meget om hemmelighederne, løgnen og illoyalitet. Ofte er det mere disse aspekter, som gør, at den anden part sidder tilbage med en følelse af svigt.
En livskrise betegner ‘almindelige’ kriser, som du gennemgår i livet, i modsætning til akutte kriser, som er pludseligt opståede hændelser.
Forebyggelse og håndtering af stress er vi særligt erfarne med i Innervention. I et coaching-forløb om stress undersøger vi sammen din situation.
Det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads er alfa-omega for, om medarbejdere og ledere trives på en arbejdsplads. Hvis ikke der på arbejdspladsen er psykologisk tryghed, vil organisationen opleve stigende stress og sygemeldinger.
Ledercoaching er for dig, der ønsker effektiv og kompetent sparring og refleksion, for at få bedst mulig succes i dit lederjob. Du får hjælp til at arbejde med din ledelsesstil og udvikle dine kompetencer i overensstemmelse med dine egne værdier og kulturen på din arbejdsplads.

Find din psykolog

Jeg møder dig med fuld åbenhed, nysgerrighed og omsorg for din aktuelle situation, uanset hvor tung, skamfuld eller fastlåst den opleves for dig.
I et forløb arbejder vi sammen for, at du/I skal opnå større selvforståelse og skabe handlekraft og positiv udvikling. Du får i samtalerne vigtige redskaber til at skabe nærende relationer til de betydningsfulde i dit liv – og ikke mindst dig selv.
Jeg møder dig med fuld åbenhed, nysgerrighed og omsorg for din aktuelle situation, uanset hvor tung, skamfuld eller fastlåst den opleves for dig.
Som psykolog og sexolog tilbyder jeg både individuel psykoterapi og supervision til professionelle. Jeg er optaget af at guide til at skrue op for livet, selvmedfølelse og meningsfulde adfærdsændringer.

Navnet Innervention

Navnet ’Innervention’ er en sammentrækning af en række ord, der beskriver vores vision og brand:

  • Intervention: At fortælle om oplevelser og følelser i samtaleterapi, gøre ophold og skabe en forandring. Blandt psykologer bruges ordet om psykoterapeutiske greb og metoder i samtalen – altså interventioner.
  • Inner: Den indre verden, sindet og psyken. Vi forener den indre og ydre verden, så du kan skabe en forandring og udvikling i dit liv og hverdag.
  • Invention: Opfindelse og originalitet, altså særligt tilrettelagte forløb med inspiration fra det bedste af flere metoder.
  • Inner venture: En indre rejse, hvor nye områder undersøges.

Vores fælles mission med Innervention er at skabe et psykologhus, der forener klinisk psykoterapi og erhvervspsykologi. Fordi trivsel har betydning på jobbet, i parforholdet, i familien og blandt vennerne.

Book tid til en samtale eller gå på opdagelse i mulighederne for hjælp til selvhjælp, samt kurser, både fysiske og online.

At hjælpe, hvor vi kan, er et stærkt fokus for os. Derfor giver videomateriale, blog, podcast, kurser, undervisning og supervision til dig rigtig meget mening for os.

Innervention er derfor også din vidensportal til forandring og psykologisk udvikling.

Velkommen indenfor.

Mvh.
Cleoh Dharma Søndergaard
Autoriseret psykolog og direktør af Innervention og Psykologhuset Frederiksberg

Vores seneste indlæg

Vores seneste podcats