Metoder

De forskellige metoder, som vi i Innervention er inspireret af, kan du læse mere om her. Vi tilbyder også supervision i disse metoder og har jævnligt kurser, der bevæger sig inden for disse metoder.

Fordi alle mennesker er forskellige, ser vi det som essentielt at hente inspiration i flere metoder og teorier. Forskellige problematikker, styrker og interesser kræver forskellige tilgange.

De forskellige metoder rummer de vigtigste aspekter af den menneskelige psyke og indeholder alle konkrete, effektive værktøjer til at arbejde med: 

  • Psykisk sundhed og adfærd
  • Følelser og tilknytning
  • Tankemønstre
  • Accept og ro
  • Vaneændringer og mål
Coaching er en metode, hvor vi arbejder konkret med disse spørgsmål. Det er professionelle samtaler, som hjælper dig til at blive mere afklaret om, hvad du dybest set ønsker i livet.
I kognitiv terapi gør vi os de gamle tankemønstre bevidst. Vi undersøger din livshistorie og de tankemønstre, vaner og leveregler der er udsprunget fra din barndom, ungdom og begivenhederne i voksenlivet.
EFT er en oplevelsesorienteret psykoterapeutisk tilgang, der har sine rødder i den klientcentrerede terapi, gestaltterapien og den nyere emotionsteori og -forskning.