Seneste indhold fra Cleoh

Autoriseret klinisk psykolog, sexolog og parterapeut

Cleoh Dharma Søndergaard

Hurtig introduktion:

Som psykolog og sexolog tilbyder jeg både individuel psykoterapi, parterapi og supervision til professionelle. Derudover har jeg også skabt podcasten ’INDSIGT med Cleoh – Samtaler om psykologi’, hvor jeg udbreder viden og øvelser til selvudvikling og psykisk sundhed, i samarbejde med en række dygtige psykologer. Lige for tiden er jeg under uddannelse til specialist i psykoterapi med ACT (Acceptance and Commitment Therapy) som hovedretning.

Jeg er særligt erfaren og interesseret i emner inden for parforhold og relationer, selvværd, angst, sexologi, traumer og kommunikation.

Derudover arbejder jeg også med stress, depression, mindfulness, PTSD, ADHD og tankeforstyrrelser/OCD.

Jeg adskiller sig fra mange psykologer ved både at have viden om sexologi og spiritualitet på den ene side, og samtidig en medicinsk viden om psykiatri, psykofarmaka og diagnostik. Derfor vil du møde en psykolog og sexolog, der ejer gedigen viden og møder dig med åbenhed.

Min tilgang

Mit mål er, at du med indsigt og øvelse kan blive din egen terapeut. Jeg tager udgangspunkt i det hele menneske, og indretter terapi og metode efter dine behov og mål. Jeg tager udgangspunkt i, hvor du er i dit liv og hvordan du kan opnå den forandring, som du længes efter.

Terapi hos mig bygger på de nyeste psykoterapeutiske teknikker, kombineret med evidensbaseret forskning og åbenhed. Jeg er eklektiker, det vil sige at jeg er trænet i flere metoder. Metode for terapien kan variere fra gang til gang, men kan også være fastsat, afhængigt af hvad du har behov for. Vi arbejder mod fælles mål, så det er realistisk og giver mening og indsigt. Se afsnittet om metoder nedenfor.

Det enkelte forløb indrettes individuelt efter hvem du er, dine styrker, problemstillinger og din situation. Her får du terapi der kan udvide din horisont, så du kan få øje på alle de blinde vinkler i dit liv og din hverdag. Du vil altid blive mødt i en rar og afslappet atmosfære, så du kan føle dig tilpas og tryg.

Jeg arbejder meget med hjemmearbejde eller fokuspunkter mellem sessionerne. Du vil derfor kunne forvente at modtage konkrete værktøjer, som du skal bruge derhjemme. På den måde foregår terapien ikke kun i sessionen, men integreres i hverdagen. Mit mål er nemlig, at du bliver din egen personlige terapeut, med de ingredienser i ’værktøjskassen’ du har brug for.

Jeg har især beskæftiget mig med:

Parterapi: Kommunikationsmønstre, intimitet, sex og parforholdskriser. At løsne op for gamle mønstre og roller, udvikle mere autencitet og tydelighed på kærlig vis og skabe mere commitment, nærhed, kærlige følelser.

Seksuelle og relationelle temaer: Psykoseksuelle dysfunktioner som smerter, og rejsningsbesvær, manglende eller ulige lyst, og åbne parforhold. Læs endvidere mere nedenfor, under Sexologi.

Angst: Socialangst, generaliseret angst, panikangst og præstationsangst.

Tankemylder og grubleri. Selvregulering, krop og følelser. Selvkritiske tanker.

Depression: Let- og middelsvær, efterfødselsreaktioner, tomhedsfølelse. Her arbejder vi typisk kognitivt og med ACT + compassionfokuseret. Du vil også få rådgivning omkring strukturering af dagligdagen, hvis det er noget du kæmper med.

Stress: Arbejdsrelateret stress, familieliv, eksistentielle livskriser og fyring. Fokus på psykologisk fleksibilitet, selvomsorg, gode vaner og mindfulness/meditation.

Lavt selvværd: Hjælp til at opbygge indre selvværd og ydre selvtillid gennem forståelse af tankemønstre og strategier til mere selvomsorg. Her bruger jeg især ACT som metode, der tager udgangspunkt i perspektivtræning, metaforer og øvelser. Vi vil også arbejde med den indre selvkritiker, hvis det er relevant for dig.

Personlighedspsykologi: Selvudviklende individuel psykoterapi til forståelse af dig selv og dine mønstre, som du ofte bærer med fra barndom og parforhold. Triggere, emotionsregulering, autencitet og grænser.

Traumeterapi: Samtalebaseret traumeterapi med fokus på krop og det neuroaffektive system. Kom godt videre efter krise og traume.

Omsorgssvigt og tilknytning: Senfølger af traumer, relationer i dag, tilknytning og konflikthåndtering i det voksne parforhold. Bliv klogere på og få ejerskab over dine mønstre, så du på nænsom vis kan være stærk og dig, præcis som du er. Individuel psykoterapi under eller efter psykisk vold.

Livskriser: Skilsmisse, fyring, eksistentielle livskriser. Her vil du få bearbejdet traumet og samtidig blive hjulpet videre mod eksistentiel mening, værdier og fremtid.

Metoder: 

Jeg er eklektiker – det betyder at jeg har megen erfaring med, hvordan man skaber unikke og kreative forløb for private med en integrativ tilgang!

Jeg er psykolog sexolog og metodespecifikt har jeg en stor forkærlighed for ACT (Acceptance and Commitment Therapy), som er tredje bølge kognitiv terapi og blandt andet indeholder en mindfulness-baseret praksis, har en metakognitiv tilgang og hvor self-compassion er en vigtig del.

Her vil du, udover at få behandlet den specifikke problematik, åbne en større evne til at se og rumme tanker og følelser, som en del af dig: Med mildhed og forståelse, hvilket styrker dit sande jeg, din robusthed og fleksibilitet samt selvværd. Jeg er i skrivende stund i gang med den 2-årige specialistgodkendte uddannelse i ACT for psykologer. I ACT får du praktiske øvelser, kropslige interventioner og interventioner med metaforer.

Som eklektiker, der skaber skræddersyede og kreative forløb, bruger jeg elementer fra eksistentialistisk psykoterapi, inspireret af Irvin Yalom; kognitiv adfærdsterapi, med fokus på, hvordan man bruger kognitive skemaer naturligt i terapien; psykodynamisk terapi ift. traumer og relationelle processer og dialektisk adfærdsterapi, især med fokus på praktiske adfærdsstrategier i forhold til emotionelle tilstande.

Når jeg tilbyder parterapi, er det især med udgangspunkt i emotionsfokuseret terapi (EFT) til par. Her vil vi sammen gå åbent ind i jeres relationelle processer og løsne op for de mønstre, der spærrer vejen for jer, mod mere intimitet og kontakt.

Jeg tilbyder desuden supervisionsforløb til psykologer (mod autorisation) og andre faggrupper. 

Rammen for supervision kan, afhængigt af dit behov i den enkelte session være enten:

  • Metodespecifik supervision
  • Sags-supervision, hvor vi går i dybden med interventioner og din egen proces.
  • Personlig stil og terapeutisk identitet, samt egne processer
  • Egenterapi

Booking

Seneste indhold fra Cleoh