SPECIALE

Psykisk arbejdsmiljø og teamudvikling

Det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads er alfa-omega for, om medarbejdere og ledere trives på en arbejdsplads. Hvis ikke der på arbejdspladsen er psykologisk tryghed, vil organisationen opleve stigende stress og sygemeldinger.

Psykisk arbejdsmiljø – organisationspsykologi i København

Det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads er alfa-omega for, om medarbejdere og ledere trives på en arbejdsplads. Hvis ikke der på arbejdspladsen er psykologisk tryghed, vil organisationen opleve stigende stress og sygemeldinger.

Jo flere der sygemeldes, jo mere stiger arbejdsbyrden hos de tilbageværende og jo mere stiger stressen på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt at sætte ind med erhvervspsykologisk hjælp i tide.

 

I Innervention er vi erfarne i at arbejde med stress, mobning og akutte kriser på arbejdspladser.

 

’Psykisk arbejdsmiljø’ dækker over flere områder:

 • Arbejdsrelateret stress
 • Mobning, sladder, ignorering og dårlig stemning på en arbejdsplads mellem medarbejdere eller mod en enkelt
 • Seksuel chikane på arbejdspladsen. Dette kan både gælde hele organisationens kultur eller mellem medarbejdere, i en forskudt magtbalance eller fra kunder
 • Fyringsrunder og nedskæringer, der skaber utryghed. Her tilbyder vi samarbejde i forhold til fyring og offboarding
 • Samarbejde efter fusioner og organisationsændringer
 • Utryghed i forhold til en bestemt leder eller forretningspartner

 

Et forløb om psykisk arbejdsmiljø kan både være med dig som er leder, eller dig som er medarbejder. Uanset vil vi sammen undersøge din situation og arbejdsplads. Du vil blandt andet blive mere bevidst om disse domæner og hvor vigtige de hver især er for dig:

 

SCARF-modellen af David Rock:

 • Status: Kender du din status og har du en tilpas grad i en gruppe.
 • Certainty: Føler du dig sikker og tryg på din arbejdsplads. Er der tydelighed.
 • Autonomy: Tilpas mængde medbestemmelse, medindflydelse og selvstændighed.
 • Relatedness: Gode relationer med de andre, sparring og gruppeidentitet.
 • Fairness: Oplevelsen af retfærdighed, om du får de rette opgaver, om du bliver hørt.

 

Jo flere parametre, vi føler os truede på, jo dårligere har vi det.

Jo flere parametre, vi kan tjekke af, jo bedre har vi det.

Især er det vigtigt, at de behov, der er vigtige for os, er dækket. For eksempel er relatedness uvæsentlig for nogen, hvis blot der er status og autonomy. Det handler derfor også om, om de parametre, der er vigtige for dig, er opfyldt og dækket på din arbejdsplads.

 

Samarbejde på arbejdspladsen og i teamet:

Andre områder, som vi også undersøger, er de 5 fingre eller de 5 R (udviklet af Camilla Raymond: Arbejdsrelationer og relationsarbejde, 2013):

For lederen er modellen brugbar i forhold til at udvikle god ledelse. Den er også relevant for medarbejderen, der skal håndtere stress eller forstå sin utilfredshed på en arbejdsplads:

 • Rammer: Er rammerne tydelige?

Hvilke rammer arbejder vi inden for i vores gruppe og organisationen? Hvilke deadlines har vi? Hvor meget tid er der afsat til det fagnære, og hvor meget arbejder vi til møder og i teams?

 • Retning: Er retningen tydelig?

Hvilken retning bevæger gruppen og organisationen i? Hvad er planen, og er vi enige om den? Hvad gør vi, hvis vi går i forskellige retninger?

 • Roller:

Hvilke roller har vi, og er de tydelige for alle? Hvordan sikrer vi, at alle roller bliver besat? Roller handler om forventninger, og hvordan man kan styrke hinanden med de forskelligheder, der måtte være.

 • Relationer:

Hvordan skal de sociale og arbejdsmæssige relationer være? Hvad kan vi gøre for, at det vil ske? Relationer er et centralt emne, fordi det næsten altid kan mærkes på jeres relationer, hvis der er noget galt i en eller flere af de andre områder. Er der ikke rammer, retning og roller, vil det gå ud over relationerne og medarbejdernes sociale liv, tryghed og tilfredshed.

 • Regler:

Hvilke spilleregler gælder på vores arbejdsplads? Hvordan gør vi dem brugbare og undgår, at de kommer til at begrænse vores handlemuligheder og skaber for meget bureaukrati? Det er vigtigt at sætte ord på forventninger til hinanden på en arbejdsplads. Det virker selvindlysende for nogen, men er det måske ikke for alle.

 

Team-udvikling i organisationer

Disse ’fem fingre’ kan danne rammen for et dialogmøde på en arbejdsplads.

I Innervention tilbyder vi gruppe-sessioner for organisationer og kan hjælpe jer med at:

 • Facilitere mere bevidsthed om kulturen på arbejdspladsen
 • Præcisere rammer, roller, retning, relationer og regler
 • Italesætte fælles forventninger til hinanden.
 • Sætte en retning og genopbygge relationerne.

 

Team, leder og medarbejder

Uanset om du er medarbejder, mellemleder, leder eller en del af et team, er du velkommen hos Innervention. Innervention består af psykologer, der også er erfarne erhvervspsykologer. Vi er kompetente i medarbejderudvikling, trivsel, performance og teamsamarbejde og ledelse.

 

Book sessioner 

Du kan booke os direkte her på siden. Du er også velkommen til at ringe eller skrive en mail, hvis du vil høre mere først.

 

Kurser for organisationer

Hvis I er interesserede i at vide mere, kommer vi gerne ud og afholder kursus hos jer. Vi underviser jævnligt i større virksomheder omkring stress, psykisk arbejdsmiljø, kommunikation og ledelse. I kan læse mere her.

Find en psykolog

Billede Innervention (1)
Christa Jørgensen

Er du presset, stresset eller har du blot brug for sparring på dit arbejde, så tag fat i mig.

_DSC0162_tæt
Trine Askov

Du vil møde en omsorgsfuld og samtidig meget erfaren psykolog. Især stress, ledelse, trivsel, og ADHD har optaget mig meget gennem min karriere.

malene-hollmann
Malene Hollmann
Jeg møder dig med fuld åbenhed, nysgerrighed og omsorg for din aktuelle situation, uanset hvor tung, skamfuld eller fastlåst den opleves for dig.
Billede Innervention (1)
Christa Jørgensen

Er du presset, stresset eller har du blot brug for sparring på dit arbejde, så tag fat i mig.

_DSC0162_tæt
Trine Askov

Du vil møde en omsorgsfuld og samtidig meget erfaren psykolog. Især stress, ledelse, trivsel, og ADHD har optaget mig meget gennem min karriere.

malene-hollmann
Malene Hollmann
Jeg møder dig med fuld åbenhed, nysgerrighed og omsorg for din aktuelle situation, uanset hvor tung, skamfuld eller fastlåst den opleves for dig.