METODE

KAT – Kognitiv terapi i København

I kognitiv terapi gør vi os de gamle tankemønstre bevidst. Vi undersøger din livshistorie og de tankemønstre, vaner og leveregler der er udsprunget fra din barndom, ungdom og begivenhederne i voksenlivet.

 

I Innervention er vi alle trænet i 2. og 3. bølge kognitiv adfærdsterapi.

I kognitiv terapi gør vi os de gamle tankemønstre bevidst. Vi undersøger din livshistorie og de tankemønstre, vaner og leveregler der er udsprunget fra din barndom, ungdom og begivenhederne i voksenlivet. Herved bliver det muligt for dig at udvikle nye, mere realistiske og anvendelige tanker, der i sidste ende kan give dig mere indre frihed.

 

I kognitiv terapi arbejder vi med rigide tankemønstre og uhensigtsmæssige tanker

Dette er især relevant når vi taler om angst og depression.

Nå man har angst kan tankerne let komme til at sidde fast. Tankerne bliver mere rigide, de ’sidder fast’, vi får tankemylder og man bliver ofte bange for angsten i sig selv. Tankerne kan her lede til angstanfald, hvilket er meget invaliderende i hverdagen.

Når man har en depression, kan tankerne lede en til at tro, at man ikke er noget værd eller at det er bedre, hvis man slet ikke var her. Man kan ikke se eller sætte pris på de gode ting, der kommer til en i hverdagen. Også her er tankerne hæmmede af den psykiske sygdom.

 

Derfor er kognitiv terapi effektivt:

Kognition betyder tanker og kognitiv terapi handler om tanker, læring, skemaer samt tidligere erfaringer, følelser og adfærd. I adfærdsterapien arbejder vi med at implementere nye adfærdsstrategier i behandlingen.

Kognitiv adfærdsterapi er den metode, som der er lavet mest forskning i, når det kommer til effekten af terapien. Det er den mest veldokumenterede terapiform (Reynolds et al. 2012 og James et al. 2013).

Kognitiv terapi bruges indenfor stort set alle lidelser, i mindre eller større grad, men er især effektivt når vi har at gøre med forstyrrelse af tankerne; angst og depression, som tidligere nævnt, OCD, selvskade og tilpasningsforstyrrelser (stress).

 

Forskelle og ligheder mellem kognitiv terapi – og ACT og metakognitiv terapi

Ligesom i ACT og metakognitiv terapi kigger vi på tankerne og bliver i stand til, at betragte tankerne udefra. Vi bliver bevidst om, at vi er et subjekt, der ejer tanker – vi bliver bevidste om at vi betragter tankerne og tanker synes derfor mindre sande eller faretruende.

Det, der adskiller sig mellem kognitiv terapi og ACT og metakognitiv terapi er, at vi i kognitiv terapi går i dybden med indholdet af tankerne. Ved at se på, hvad tankerne fortæller os, kan vi derved udvikle alternative tanker med mere gunstigt og anvendeligt indhold.

Når vi har gode, anvendelige og realistiske tanker, påvirker det vores følelser, vores kropsfornemmelse og vores adfærd i nuet gensidigt.

Denne sammenhæng mellem tanker, adfærd, krop og følelser bliver kaldt den kognitive diamant. Den er med til at give dig en viden om, hvad der sker i nuet og modellen slår også an til flere andre øvelser og strategier i den for kognitiv adfærdsterapi.

Ifølge kognitiv adfærdsterapi er vores opfattelse af os selv og verdenen ikke objektiv, men altid påvirket af et samspil mellem de fire dele, nemlig tanker, følelser, krop og adfærd. De er gensidigt afhængige og forbundne.

 

 

BEHANDLING AF ANGST

Kendetegnende for angstlidelser er, at du fortolker en specifik situation som truende, eller har mange katastrofetanker, og at du samtidigt undervurderer egne muligheder for at kunne håndtere situationen succesfuldt. Dette bringer en i en tilstand af håbløshed, lammelse og frygt.

Reaktionen vil ofte være at undgå situationen, flygte eller kompensere på anden måde. Derved opstår en uhensigtsmæssig indlæringsspiral, hvor du risikerer at være i et konstant aktiveret alarmberedskab.

I en angsttilstand er sindet domineret af negative automatiske tanker, og hæmmet opmærksomhed; at man zoomer ind på og kigger efter faresignaler, samt fysiologiske reaktioner som hjertebanken, svimmelhed, vejrtrækningsbesvær eller rødmen.

Hvis de dysfunktionelle antagelser ikke udfordres eller ændres, vedligeholdes og forstærkes denne indlæringsspiral. Derved kan man komme til at udsætte og vedligeholde angsten, der vokser sig større over tid, fordi den ikke bliver afkræftet gennem erfaringer og alternative tanker i det virkelige liv.

Ved kognitiv adfærdsterapi i forbindelse med angst, identificerer vi sammen de aktuelle dysfunktionelle tanker, forestillinger og handlinger, som er med til at vedligeholde angsten. Det kan blandt andet være ved hjælp af kognitive modeller, udarbejdelse af handleplaner og praktiske øvelser, som har til formål at udfordre de negative antagelser i nogle helt specifikke situationer.

Derved vil du øve dig i at være i de situationer, som tidligere har fremkaldt angst. Du vil erfare at, når vi bruger de terapeutiske redskaber og laver den rette forberedelse, er den erfarede angst i øvelsen ofte lavere end den forventede. Over tid aflæres angsten og angsten mister sit tag om dig.

 

Litteratur:

James et al. (2013). Cognitive behavioural therapy for anxiety disorders in children and adolescents (Review). The Cochrane Collaboration.

Reynolds et al. (2012). Effects of psychotherapy for anxiety in children and adolescents: A meta-analytic review in Clinical Psychology Review nr. 32.

 

Kognitiv terapi I Innervention

Vil du vide mere om kognitiv adfærdsterapi, er du meget velkommen til at kontakte os på vores mail nedenfor. Du kan også læse mere om vores metoder her og specialer.

Herunder kan du se hvilke psykologer der er trænet i kognitiv adfærdsterapi:

Alle Psykologer

Jeg møder dig med fuld åbenhed, nysgerrighed og omsorg for din aktuelle situation, uanset hvor tung, skamfuld eller fastlåst den opleves for dig.
I et forløb arbejder vi sammen for, at du/I skal opnå større selvforståelse og skabe handlekraft og positiv udvikling. Du får i samtalerne vigtige redskaber til at skabe nærende relationer til de betydningsfulde i dit liv – og ikke mindst dig selv.
Jeg møder dig med fuld åbenhed, nysgerrighed og omsorg for din aktuelle situation, uanset hvor tung, skamfuld eller fastlåst den opleves for dig.
Som psykolog og sexolog tilbyder jeg både individuel psykoterapi og supervision til professionelle. Jeg er optaget af at guide til at skrue op for livet, selvmedfølelse og meningsfulde adfærdsændringer.