METODE

EFT – Emotionsfokuseret parterapi i København

EFT er en oplevelsesorienteret psykoterapeutisk tilgang, der har sine rødder i den klientcentrerede terapi, gestaltterapien og den nyere emotionsteori og -forskning.

EFT – Emotionsfokuseret terapi og parterapi 

I Innervention er vi trænede i Emotionsfokuseret terapi (EFT) til individuel terapi og parterapi.

EFT er en oplevelsesorienteret psykoterapeutisk tilgang, der har sine rødder i den klientcentrerede terapi, gestaltterapien og den nyere emotionsteori og -forskning.

EFT er den første og eneste terapiform indenfor den humanistisk eksistentielle psykoterapeutiske tradition, der er anerkendt som evidensbaseret og derved unik i sin empirisk-baserede tilgang. Der er således tale om en metode, der hviler på veldokumenterede og velbeskrevne forskningsresultater.

I den emotions-fokuserede terapi vægtes det trygge, empatiske rum og den gode relation mellem terapeut og klient højt og anses som en forudsætning for et udbytterigt terapeutisk arbejde. I EFT bruger vi specifikke interventioner, som er effektive i transformationen af svære følelser og uhensigtsmæssige mønstre i klientens liv.

Fokus på følelserne

Terapiformen fokuserer på at hjælpe dig med at blive opmærksomme på og udtrykke dine følelser. I et forløb vil du lære hvordan du accepterer og regulerer dem, samt hvordan du kan omdanne dem til mening og dybere forståelse. I EFT undersøger vi sammen dine uerkendte følelser, gamle svigt, triggere og sårbarheder – for gennem erfaringen og besøget, kan vi få dem transformeret til mening og derved forlade dem igen, når det er bearbejdet.

EFT bygger især på tilknytningsteorierne og giver en god mulighed for at kunne skelne mellem de emotionelle udtryk.

 

Emotionsfokuseret Parterapi

Emotionsfokuseret Parterapi er en af mange metoder, der anvendes i parterapi. Det særlige ved emotionsfokuseret parterapi er, metoden er solidt funderet i såvel forskning som praksis. Som EFT-parterapeuter har vi en veldokumenteret og gennemafprøvet fremgangsmåde til at hjælpe par i arbejdet med problemer i parforholdet. Nogle af undersøgelserne viser at 70-75% af de par, der modtager EFT-parterapi får løst deres kriser, og op mod 90% af de par, der modtager EFT parterapi oplever væsentlige forbedringer i parforholdet.

Emotionsfokuseret parterapi er ikke forbeholdt en bestemt gruppe af mennesker eller bestemte typer af problemer i parforholdet. Det er for alle, fordi EFT søger at styrke tilknytningen, trygheden og kommunikationen i parforholdet.

Emotionsfokuseret parterapi er for jer, der oplever problemer i parforholdet, som I er motiverede for at få hjælp til at løse. Ofte kan par se et mønster gentage sig utallige gange, som de ikke selv kan løse, uanset hvor mange gange de taler om det. Det kan være problemer med at kommunikere sammen, skænderier og konflikter eller at have mistet intimitet, følelsesmæssig eller seksuel gnist.

Det primære formål med EFT-parterapi er at arbejde med at styrke jeres relation til hinanden, dvs. skabe et mere trygt og kærligt parforhold,  og gennem terapien støtte jer i at ændre på de negative mønstre, som I oplever at sidde fast i, og som er ødelæggende for jeres parfold.

Målet i parterapien er at I sammen kan skabe en mere tryg relation, hvor I bliver bedre i stand til at kommunikere med hinanden, forstå hinanden og rumme hinandens forskelligheder.

 

Parterapi hos Innervention

Vi anbefaler at starte med en lang session første gang og derefter de almindelige 1 time og 20 minutter. Dette for at vi har god tid ved første session, hvor man plejer at have meget på hjertet. Herfra kan I også nå at få udviklet en plan og kurs for resten af forløbet.

 

Jeg er klar til et forløb med emotionsforkuseret terapi og parterapi.

Psykologerne ved Innervention er trænede i emotionsfokuseret parterapi ved Dansk Center for Emotionsfokuseret Terapi. Vi bliver undervist og superviserede af Jette Simon.

Du kan læse mere om psykologerne i Innervention her

Du kan finde og kontakte os nedenfor.

Alle Psykologer

Jeg møder dig med fuld åbenhed, nysgerrighed og omsorg for din aktuelle situation, uanset hvor tung, skamfuld eller fastlåst den opleves for dig.
I et forløb arbejder vi sammen for, at du/I skal opnå større selvforståelse og skabe handlekraft og positiv udvikling. Du får i samtalerne vigtige redskaber til at skabe nærende relationer til de betydningsfulde i dit liv – og ikke mindst dig selv.
Jeg møder dig med fuld åbenhed, nysgerrighed og omsorg for din aktuelle situation, uanset hvor tung, skamfuld eller fastlåst den opleves for dig.
Som psykolog og sexolog tilbyder jeg både individuel psykoterapi og supervision til professionelle. Jeg er optaget af at guide til at skrue op for livet, selvmedfølelse og meningsfulde adfærdsændringer.