METODE

Mindfulness – en del af ACT

Mindfulness øvelser i København: Forbindelse til nuet

 

Indenfor ACT arbejder vi både med defusion – at vi betragter tanker på afstand, uden at fusionere, så vi kan træffe et aktivt valg – og med mindfulness: At være fuldt bevidst og tilstede i nuet og den fysiske verden. 

Mindfulness bruges ofte til behandling af stress, idet det har en dokumenteret effekt på nervesystemet og nedbringelse af stress. ‘Mindfulness’ som begreb beskriver en tilstand, som vi øver os i at være i, hvor vi er tilstede i vores krop, sanser og bemærker de tanker og følelser der kommer og går.

Dogs, Walks, and Mindfulness – Hypergraffiti

 

 

Forbindelse til nuet

Når vi taler om forbindelse, handler det om at være, med det der er. Forbindelse betyder at engagere sig fuldt ud i sine oplevelser: At være fuldt ud opmærksom, åben og nysgerrig over for, hvad der sker her og nu.

Forbindelse er afgørende for, om vi kan handle effektivt. Det handler om, om vores opmærksomhed (’spotlyset’) er rettet mod den opgave vi er i gang med at udføre, eller om vi er optagede af den indre verden. Jo mere vi bliver viklet ind i vores tanker, jo mindre vi er opmærksomme på det, vi foretager os, des mindre effektivt handler vi. Vi præsterer ringere og begår fejl.

 

Omsorgsfulde aktiviteter

Disse nærende aktiviteter er dem, som vi nemt kan gøre, når vi er i overskud og lever i overensstemmelse med vores værdier.

På de dage med underskud, kan vi komme til at hoppe ned i vores vaner – og bebrejde os selv for det. Det er her, at du især skal huske den kontekst du står i, være tilstede i nuet, betragte tankerne og give dig selv credit for, at du fik gjort mere end 0 ting i dag.

De nærende aktiviteter er alle aktiviteter, der bidrager til psykisk sundhed. De er aktiviteter, som kan bidrage til at holde depression i skak, fordi det fremmer vores kontakt med nuet og fylder de indre batterier op.

 

Mindfulness terapi i Innervention, København

Med mindfulness-orienteret psykoterapi arbejder vi både med mindfulness-øvelser, guidede meditationer, værdier, livsfilosofi og konkrete aktiviteter i hverdagen. På den måde er mindfulness ikke blot en ‘boble’, adskilt fra hverdagen, men bliver integreret i din hverdag, hver dag. Vi vil sætte nogle afstemte, realistiske mål for vaneændringer og tankegang.

Du er altid velkommen til at kontakte os og høre mere, hvis du er interesseret i at starte med et forløb i mindfulness. Cleoh er uddannet i ACT og mindfulness, men vi er alle erfarne i terapi rettet mod stress og erfarne med mindfulness. Du finder en oversigt over psykologerne her.

Hvis du er nysgerrig på meditation og mindfulness, kan du høre dette afsnit af podcasten ‘Indsigt med Cleoh – Samtaler om psykologi’, der handler om netop dette og også indeholder en guidet meditation.

 

Velkommen indenfor!

Alle Psykologer

Jeg møder dig med fuld åbenhed, nysgerrighed og omsorg for din aktuelle situation, uanset hvor tung, skamfuld eller fastlåst den opleves for dig.
I et forløb arbejder vi sammen for, at du/I skal opnå større selvforståelse og skabe handlekraft og positiv udvikling. Du får i samtalerne vigtige redskaber til at skabe nærende relationer til de betydningsfulde i dit liv – og ikke mindst dig selv.
Jeg møder dig med fuld åbenhed, nysgerrighed og omsorg for din aktuelle situation, uanset hvor tung, skamfuld eller fastlåst den opleves for dig.
Som psykolog og sexolog tilbyder jeg både individuel psykoterapi og supervision til professionelle. Jeg er optaget af at guide til at skrue op for livet, selvmedfølelse og meningsfulde adfærdsændringer.