METODE

ACT – Acceptance and Commitment Therapy

ACT – Acceptance and Commitment Therapy

– Moderne adfærdsterapi i Innervention, København

ACT er en metodisk kombination af psykoterapi og mindfulness. ACT er inspireret af buddhistisk psykologi og er i overensstemmelse med adskillige af de buddhistiske grundsætninger (Hayes et al., 2002). 
ACT bruger også en del teknikker fra kognitiv adfærdsterapi, men arbejder metakognitivt, med metaforer, kropslige øvelser og klientens værdigrundlag. 
ACT har vist sig effektiv i behandlingen af kroniske smerter, depression, angst, OCD, stress og psykotiske symptomer (Öst, 2014). ACT er generelt en meget effektiv metode, hvis du ønsker selvudvikling, mere bevidsthed og compassion med dig selv og at være mere tilstede i verden og leve i overensstemmelse med dine værdier – for at opnå et mere meningsfuldt liv. 

Målet er, at du kan skabe mere nærvær og selv-medfølelse, uanset hvad du måtte stå i. Du bliver bevidst om dine værdier og vil leve et rigere og mere meningsfuldt liv. I terapien træner vi psykologisk fleksibilitet og sundhed. 

Inden for ACT arbejder vi ikke kun med tanker og følelser. I ACT vil vi øve en række nye evner gennem metaforer og aktive øvelser. ACT er nemlig både en teori, terapi og praksis. 

 

Hektagonet i ACT – den fleksible model

I ACT arbejder vi med seks centrale områder:

  • Defusion: Evnen til at bemærke tanker og følelser, på en nysgerrig og åben måde – uden at lade os rive med af dem.
  • Mindfulness og nuet: At være fuldt tilstede, nu og her, med ro og bevidsthed, forbundet til den fysiske verden og det, der er, uden at dømme det.
  • Kontekst: At kunne se sig selv i den kontekst du står i, og derved møde dig selv på en realistisk, ikke-generaliserende og omsorgsfuld måde.
  • Accept og selvmedfølelse: At kunne være tilstede, omsorgsfuldt, med de følelser der måtte være tilstede, uden at lade sig diktere af dem, eller forsøge at undgå eller kontrollere følelserne. På den måde bliver følelserne mindre pinefulde og vi får et bedre og nemmere forhold til vores følelser.
  • Værdier: Værdier er den råde tråd i ACT og er med til at definere dine realistiske mål. Vi arbejder aktivt med værdier i ACT, så du oplever et meningsfuldt og godt liv.
  • Handling: Committed action betyder, at du får evnen til at gøre det, der er vigtigt for dig og som skaber en forandring – også selvom dine tanker fortæller dig, at det er for svært.

 

act københavn
ACT hexaflex

 

Fokus og formål i ACT

Målet er ikke at du skal fikse dig selv, undgå smerte og præstere dig til mere selvtillid. Det ville betyde, at du skal fikses – at der er noget galt med dig, som du er. Det ville betyde, at der er følelser, der ikke er ok.

Sagen er den, at vi som mennesker ejer alle følelser og at følelserne er gensidigt afhængige af hinanden. Uden at kunne mærke ensomhed, ville det være svært at sætte pris på kærligheden. Uden bevidsthed om døden, ingen glæde over livet. Det er svært at mærke dyb tryghed og ro, uden også at kunne mærke frygt. Disse er to sider af samme mønt.

I ACT mener vi ikke at du skal ‘fikse’ eller kontrollere dig selv, eller få dig til at mærke mindre og få dig til at ’føle godt’. Det ville være at gøre dig til mindre menneske – med alle dets smukke facetter. Målet er at du nemmere, mere fleksibelt og med større selvomsorg, kan være med det, der er tilstede: At leve godt! Uanset hvad livet vil byde dig. 

 

Compassion og selvmedfølelse i ACT

At træne en bedre selvmedfølelse, så du nemmere kan være i krisen, når den opstår. At træde et skridt tilbage fra forurenende tanker og undersøge bevidsthed mere nysgerrigt. At turde være tilstede i smerten – og tilstede i den fysiske verden. Ved at træne evnen til at bemærke den indre og ydre verden, kan du nemmere udvikle compassion med dig selv. Når du kan være i det der er, også kriserne, og stadig vide, at du er noget værd (blot fordi du er – ikke fordi du gør), har du et stabilt og godt selvværd. Selvtillid handler om tillid til egne evner og gøren.

Compassion er, at vise sig selv venlighed og medfølelse, at vise andre denne milde venlighed, at kunne forstå konteksten, der er gået forud for og at tage ansvar, på en sund og coachende måde, snarere end selvkritisk.

I ACT vil vi lave øvelser sammen, til at fremdyrke mere selvmedfølelse og selvværd. Du finder fred med dig selv og øver dig i at ‘elske sig selv’ – og viser hvordan. 

 

Jeg vil vide mere

Cleoh Søndergaard er ved at tage en 2-årig specialistuddannelse i ACT (færdiguddannet december 2022) i forbindelse med en specialistgrad i psykoterapi til voksne. Hun får derfor løbende efteruddannelse og supervision i brugen af ACT.

Du er velkommen til at skrive en mail til hende på cleoh@innervention.dk eller booke en session direkte.

Du kan også høre mere om ACT i København i dette afsnit af hendes podcast. På den måde lærer du både mere om ACT og lærer psykologerne at kende.

Vælg din psykolog

Som psykolog og sexolog tilbyder jeg både individuel psykoterapi og supervision til professionelle. Jeg er optaget af at guide til at skrue op for livet, selvmedfølelse og meningsfulde adfærdsændringer.