SAMTALER

Erhvervscoaching

Erhvervscoaching er til dig, der ønsker et samtaleforløb om dit arbejdsliv eller karriere. Det handler om organisatorisk udvikling – og din personlige udvikling i dit professionelle liv.

Erhvervscoaching er til dig, der ønsker et samtaleforløb om dit arbejdsliv eller karriere. Det handler om organisatorisk udvikling – og din personlige udvikling i dit professionelle liv.

Coaching er ikke kun for toplederen, det er for alle, også selvstændige, lønmodtagere og jobsøgende.

Emnerne kan være:

 • Valg af karrierevej og job
 • Ledelsesstil og strategier
 • Det organisatoriske, sociale og psykiske arbejdsmiljø
 • Forebyggelse og behandling af stress
 • Rekruttering af medarbejder – eller det næste job
 • Håndtering af konflikter og konfliktmægling
 • Mobning og chikane

Coaching er en proces, der inspirer til at maksimere ens personlige og faglige potentiale. Gennem coachingprocessen får du læring, indsigt og refleksion, hvilket vil forbedre dine præstationer og øge din livskvalitet. Coachingprocessen skaber øget bevidsthed omkring dine valg og dit drive og hjælper dig til at handle målrettet i forhold til dit job og karriere.

Coaching er sammenligneligt med psykoterapi, idet det er samtaler. Psykoterapi er en dybere terapeutisk proces, hvor vi eksempelvis arbejder med narrativer, personlig udvikling, relationelle udfordringer i parforhold og psykiske lidelser. Når du sidder med en dygtig psykolog fra Innervention, kan psykologen se, hvis der er behov for psykoterapi også og så kan vi sammen planlægge et forløb ved behov.

 

Ledercoaching

Her kan du som kommende leder, mellemleder eller leder få hjælp til at ændre din ledelsesstil i den retning, du ønsker, og som stemmer overens med dine værdier og din arbejdsplads. Du får coaching så du kan træffe de rette beslutninger for både dig, dine medarbejdere og organisationen. Du kan få hjælp til faglig og personlig udvikling, med konkrete værktøjer. Du får hjælp til at sætte nye mål og planlægge eksekvering af dine mål. Ledercoaching er for dig, der ønsker effektiv og kompetent sparring og refleksion for at få den bedst mulige succes i dit lederjob. Læs mere om ledercoaching

 

Coaching for medarbejdere

Coaching for medarbejdere handler om din tilfredshed på dit arbejde, arbejdsopgaver, ledelse, performance og det psykiske arbejdsmiljø. Formålet med coaching for medarbejdere kan både være at få mere energi og større lyst til dit nuværende arbejde – eller at blive afklaret omkring, om du er det rigtige sted, eller om opgaverne er de rette for dig. Du kan med coaching se dig selv med friske øjne og nå nye indsigter. Læs mere om coaching om stress og om psykisk arbejdsmiljø.

 

Stress

I Innervention er vi særligt erfarne med forebyggelse og håndtering af stress. Vi har alle mange års erfaring med behandling. I et coaching-forløb om stress vil vi sammen undersøge:

 • Din hverdag og arbejdsopgaver
 • Psykologisk tryghed på arbejdspladsen
 • Ledelse, rammer, roller og retning i organisationen
 • Dit privatliv og hverdag hjemme
 • Din arbejdsstil og struktur i hverdagen
 • Behov for sygemelding
 • Mulighedserklæring, plan og trepartssamtale
 • Balance og ro i hverdagen
 • Meditation, værdier og nærende aktiviteter
 • Eventuelt karriereveje og nye muligheder

 

Læs mere om vores stress-behandling.