Alle specialer

Klinisk psykoterapi og behandling af psykiske lidelser, parterapi og erhvervspsykologi er det vi især arbejder med i Innervention. For overblikkets skyld har vi opdelt vores specialer, i ’Privat’ og ’Professionelt’.

Ledercoaching er for dig, der ønsker effektiv og kompetent sparring og refleksion, for at få bedst mulig succes i dit lederjob. Du får hjælp til at arbejde med din ledelsesstil og udvikle dine kompetencer i overensstemmelse med dine egne værdier og kulturen på din arbejdsplads.
Det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads er alfa-omega for, om medarbejdere og ledere trives på en arbejdsplads. Hvis ikke der på arbejdspladsen er psykologisk tryghed, vil organisationen opleve stigende stress og sygemeldinger.
Forebyggelse og håndtering af stress er vi særligt erfarne med i Innervention. I et coaching-forløb om stress undersøger vi sammen din situation.
En livskrise betegner ‘almindelige’ kriser, som du gennemgår i livet, i modsætning til akutte kriser, som er pludseligt opståede hændelser.
Utroskab handler ikke kun om agten eller svigtet i sig selv. Det handler mindst lige så meget om hemmelighederne, løgnen og illoyalitet. Ofte er det mere disse aspekter, som gør, at den anden part sidder tilbage med en følelse af svigt.
Vores kærlighedsliv er en central del af vores liv som mennesker, når vi kigger på graden af lykke og tilfredshed generelt i livet. Omvendt, når vi i parforholdet oplever konflikter og langvarige udfordringer og misforståelser bliver vi drænede.
Alternative parforholdskonstellationer ved vi meget om I Innervention. Uanset hvilken konstellation I har valgt at leve i, har vi forståelse og professionel erfaring i forhold til komplekse dynamikker og bevidst arbejde med jalousi, selvværd og kommunikation.
Sex og kærlighed betyder meget for menneskets psykiske sundhed. Det er i intimitet og forbundethed med vores partner, at vi føler os mest lykkelige. Derfor er der også plads til at tale om samliv og sex i psykoterapien.
Angst er både en grundfølelse, men også en tilstand. Angst er en naturlig del af livet og menneskets psykologi.
PTSD kalder man inden for psykologien en belastningsreaktion. Livskriser og almindelig stress udvikler sig over længere tid, mens PTSD kan opstå efter voldsomme oplevelser. Der kan være tale om krig, ulykker, at være vidne til en voldsom oplevelse eller vold. Situationer, hvor vi har været ramt af stærk frygt eller hjælpeløshed.
Kompleksiteten i relationer, hvor der er psykisk vold, er vi særligt trænede i at forstå hos Innervention. Det gælder både i parforhold og på arbejdspladsen.
Øget selvværd er et meget almindeligt og påvist biprodukt ved at gå til terapi. Det udgør en såkaldt fælles faktor på tværs af metoder. Det vil sige, at selvom du går i behandling for angst, vil du også komme ud af behandlingen med øget selvværd.

Vi kan hjælpe dig

Klinisk psykoterapi og behandling af psykiske lidelser, parterapi og erhvervspsykologi er det vi især arbejder med i Innervention. For overblikkets skyld har vi opdelt vores specialer, i ’Privat’ og ’Professionelt’.

De private og professionelle dele af vores liv udelukker ikke hinanden. Tvært imod er de gensidigt afhængige af hinanden. Vi er specialiserede i at forene de to verdener og alle psykologerne hos Innervention er trænet i både parterapi og erhvervspsykologi.

På den måde kan vi som psykologer også henvise gensidigt, så du som leder kan få coaching hos én og parterapi hos en anden – i et og samme hus. Du kan også fortsætte hos din parterapeut alene, hvis du ønsker individuel terapi eller erhvervscoaching. Af etiske årsager og af respekt for din partner, er det vigtigt at vende med psykologen og din partner, om I i så fald kan gå tilbage til parterapi.

Foreningen af det professionelle og det private ser vi har en kæmpe betydning for den overordnede livskvalitet; til når du skal præstere, og når du skal være dig.