Individuel psykoterapi

Individuel terapi er til dig, der kommer alene.

Det er til dig, der vil skabe mere håb, ejerskab og mental frihed i dit liv.

Hvad sker der, når jeg træder ind til den første samtale?

Du finder venteværelset først. Det er indrettet som en rar, lille stue med en afslappet atmosfære. Her kan du gøre dig det behageligt, imens du venter. Du er velkommen til at komme før tid, hvis du ønsker det, og tage en pause i venteværelset. Til den aftalte tid byder din psykolog dig velkommen.

Til samtalen bliver du mødt med åbenhed, varme og uden fordomme.  Her vil psykologen fortælle om, hvad hun/han ved om dig, fra din mail eller telefonsamtale, og kort fortælle om tavshedspligt og journalisering. Derefter er det din tur til for eksempel at fortælle om dig; hvordan din rejse har været hen til beslutningen om at starte i samtaleterapi.

Til den første samtale vil vi lægge en plan for forløbet. Sammen vælger vi hvilke emner, vi vil fokusere på og eventuelt i hvilken rækkefølge, det giver mest mening. Psykologen vil introducere dig til en psykoterapeutisk metode, så du har en klar fornemmelse af, hvordan I vil arbejde og hvorfor. Derved har du medindflydelse og ejerskab i forløbet, så du ikke sidder tilbage med en fornemmelse af, at ’man bare snakker’.


Længde og effekt:

Forløbets længde kan være meget forskelligt og afhænger af

 • Din problematiks sværhedsgrad
 • Din energi og overskud til at bruge teknikkerne hjemme også
 • Alliancen og samarbejdet i terapien

Når du starter et individuelt forløb hos en psykolog, vil du typisk opdage, at udvikling er mulig inden for relativ kort tid. Det er forskelligt, hvor lang tid et forløb strækker sig over, men rigtig mange mennesker oplever mærkbare ændringer allerede efter 3 til 5 sessioner. Forskning understøtter, at psykoterapi viser bedring på ens problematik efter 5 sessioner.

For os er det helt centralt, at vi kun siger ja til forløb, hvor vi er helt sikre på, at vi er kompetente til din problematik. Hvis ikke, vil vi altid være behjælpelige med gode anbefalinger til andre psykologer.


Psykoterapi er som et forsøgslokale

Alliancen og samarbejdet er helt relevant for det bedste udbytte. Derfor er det en vigtig prioritet for din psykolog i starten; at du føler dig godt tilpas, at der er en god kontakt, at du føler dig rummet og kan se, at der er et godt samarbejde.

Vi opfordrer dig også til at sige det til din psykolog, hvis vedkommende gør eller siger noget, der ikke er så godt. Psykoterapi er nemlig også et forsøgslokale. Her kan du afprøve dine sociale evner i at sætte grænser og udtrykke dig ærligt over for en person, der er trænet i at tage imod feedback og genoprette relationen. 


Forventninger til psykologen

Generelt kan du forvente, at psykologen overholder sin tavshedspligt, viser omhu og er professionel. Du kan forvente stor indsigt i menneskets psykologi og at blive mødt med venlighed.

Hos Innervention kan du også forvente stor grad af faglighed og metodisk trænede psykologer, der har relevante efteruddannelser, som coach, parterapeut og sexolog. Du kan forvente at blive mødt åbent og uden fordomme. Du kan også forvente konkrete, selvudviklende redskaber og hjemmeøvelser, hvis du ønsker det. Vi gør nemlig en dyd ud af, at terapien ikke kun skal foregå i det lukkede rum hver 14. dag – men også skal kunne leve videre i hverdagen. På den måde vil du på sigt blive din egen, bedste terapeut.


Forventninger til dig, som klient

For at du kan få mest muligt ud af terapien, har vi også nogle få forventninger til dig:

 • Du er motiveret for udvikling og forandring.
 • Du er åben over for nye tænkemåder og klar på at reflektere, sammen med din psykolog.
 • Du er åben over for læring og eventuelle hjemmeøvelser.

Desuden er du indforstået med afbudsreglerne; at du skal give besked om ændring af tid senest kl 9 dagen inden din aftalte tid.


Det behandler vi:

Vi er særligt specialiserede i de emner, som du finder under ’Vi hjælper dig med’ (link) i menuen.

Et psykologforløb kan handle om alt fra OCD til depression og livskriser. I nogle tilfælde kan du være i tvivl om, om der er et reelt ’problem’ eller lidelse. Hos Innervention mener vi, at alt, både stort og småt, er godt at få talt igennem og få bearbejdet. Faktisk har det en langsigtet effekt at tage mindre udfordringer i opløbet, og du får en oplevelse af ejerskab og styrke.

Typiske problematikker som vi arbejder med i individuel psykoterapi:

 • Stress, psykisk arbejdsmiljø
 • Depression
 • Angst
 • Spiseforstyrrelser
 • OCD
 • Sorg
 • Skilsmisse
 • Selvudvikling
 • Svigt i barndommen og følelsesliv
 • Parforhold og dating
 • Psykisk vold
 • Relationelle udfordringer med venner eller på arbejdet
 • Eksistentialistiske problematikker
 • Selvværdsproblematikker
 • Coaching

 

Henvisningskriterier hos ’danmark’

Du kan få tilskud fra ’danmark’, hvis du er medlem, og din problematik hører under et af disse 11 kriterier:

 • Offer for røveri, vold eller voldtægt
 • Offer for trafikulykker eller andre ulykker
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Har forsøgt selvmord
 • Har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Inden du er fyldt 18 år, har været offer for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Har en let til moderat depression
 • Lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD
 
Individuel terapi versus parterapi

Hvis du går i et forløb hos en psykolog, og du overvejer at tage din partner med, opfordrer vi dig til at overveje, hvad der er det rigtige for jer. Det kan være en fordel med en separat parterapeut, der har ’visket tavlen ren’. I kan læse mere under Parterapi.

Andre ønsker blot en enkelt samtale, i forbindelse med det individuelle forløb, hvor partneren er med. Dette for at partneren bliver sat ind i processen, hjemmeøvelser, psykoedukation om en lidelse eller lignende. Her kan I booke en Pårørendesamtale