Parterapi

Parterapi er både til par, der er udfordret af helt konkrete problematikker, men også til jer, der ønsker at holde parforholdet og kærligheden ved lige. Parterapi er brugbart til at forebygge afstand og nedlukning af følelser og er for mange et godt hverdagsritual med ’kæreste-tid’.

Det er en myte, at parterapi kun er aktuelt, når man er tæt på at blive skilt. Tvært imod er oddsene dårligere, hvis I først er nået meget langt fra hinanden. Her er succeskriteriet med parterapi ikke nødvendigvis at skulle blive sammen, men at I udvikler en god kommunikation sammen, i et rum hvor I begge er trygge nok til at være ærlige omkring følelser og perspektiver.

Parterapi er en sikker base for læring, hvor I kan tale om udfordringer på en konstruktiv måde. Her kan I sammen øge forståelse og respekt for hinanden.

I Innervention er vi videreuddannede i parterapi, udover vores uddannelse som psykologer.

 

Parterapi kan give
 • Mere nærvær og nærhed
 • Færre konflikter fremadrettet
 • Bedre, mere lyttende og kærligere kommunikation
 • Gensidig forståelse af værdier, behov og grænser
 • Indsigt i gamle handlemønstre og nye, fælles strategier
 • Bedre forståelse af roller i parforholdet og genforhandling af disse.
 • Mere tillid, kreativitet, lyst og intimitet
 • Mere bevidsthed om hinandens tilknytningsstile, seksuelle ønsker, mål og drømme

 

Eksempler på temaer for parterapi kan være:
 • Skal vi blive sammen eller gå fra hinanden?
 • Bedre kommunikation
 • Heling af svigt og sårbarheder
 • Forståelse af hinandens kærlighedssprog og tilknytningsstile
 • Konflikter og skænderier
 • Skilsmisserådgivning og -terapi
 • Sexliv og lidenskab
 • Utroskab

Ved psykisk eller fysisk vold anbefaler vi individuel terapi og/eller eksternt samarbejde først.

 

Hvor mange sessioner?

Længden af et parterapeutisk forløb er meget forskellig fra par til par.

 • Hos de par, der kommer for at få inspiration, undervisning og øvelser til kærligere kommunikation, mere nærhed og bedre sex, men som ellers ikke har konflikter, kan forløbet vare mellem 1-5 samtaler.
 • Hvis et par har et kritisk problem med mange konflikter tager det gennemsnitligt 5-6 sessioner at arbejde det igennem. Derefter kan vi arbejde hen imod nye, gode vaner, mere intimitet og fornyet kærlighed. I de tilfælde anbefaler vi derfor 5-10 samtaler.
 • Ved parterapi der har fælles psykoterapi og heling af gamle traumer, tilknytningsstile eller lignende for øje, skal I indstille jer på, at det er en længere proces. Vi ser det ved eksempelvis par med svigt i barndommen. Her kommer den ene part eller begge til at ramme gamle sårbarheder og ar hos hinanden, og kommer utilsigtet til at skabe ekkoer af de gamle traumer.

 

Parterapeutiske metoder

I Innervention er vi især inspirerede af metoden emotionsfokuseret psykoterapi til par (EFT til par) og inddrager også andre metoder. Vi har taget videreuddannelse i EFT (link til underside) og bliver jævnligt superviserede.

Vi sammensætter altid et skræddersyet forløb til jeres behov. Derfor kan vi også finde på at bruge redskaber fra ikke-volde kommunikation (IVK), kognitiv terapi, acceptance and commitment therapy (ACT) eller dialektisk adfærdsterapi (DAT). I kan læse mere om vores metodiske ståsteder i menupunkterne under ’metoder’.